Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

§ 1 Definicje
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://feltyourself.com
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – firma Justyna Sojka, prowadząca działalność pod adresem: Wigry 13, 16-402 Suwałki, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8442032366, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

 

§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

 

§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

 

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie
 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

 

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics narzędzie dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA stosowane do tworzenia i analizowania statystyk, wykorzystywanych w celu optymalizacji strony internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics znajdują się na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności na stronie Sklepu internetowego można zablokować za pomocą udostępnianego przez firmę Google Inc. dodatku do przeglądarki dostępnego na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 • Facebook – narzędzia marketingowe dostępne w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.stosowane w celu zarządzania i optymalizacji reklamami na Facebooku. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają Administratorowi na identyfikację Użytkownika. Pokazują jedynie, jakie działania podejmuje Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu. Facebook jednak  może łączyć te informacje z innymi informacjami o Użytkowniku, zebranymi w ramach korzystania przez przez Użytkownika z serwisu Facebook i wykorzystywać je dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są w żadnym stopniu zależne od Administratora, a informacji o nich należy szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu konta Użytkownika na Facebooku można także zarządzać ustawieniami prywatności.
 • Wtyczki społecznościowe – na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google,Pinterest. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

 • Disqus – system obsługi komentarzy na blogu dostarczany przez  firmę Disqus Inc. Disqus może wykorzystywać informacje przechowywane w plikach cookies dla własnych celów marketingowych, na co Administrator nie ma wpływu. Disqus zapewnia o anonimowości informacji gromadzonych w ramach plików cookies. Użytkownik korzysta z Disqus na podstawie umowy zawartej przez Użytkownika z Disqus poprzez rejestrację konta Użytkownika w ich systemie. W ten sposób Użytkownik godzi się na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności firmy Disqus Inc.: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy.

 

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych (jeżeli Twoja przeglądarka nie pasuje do żadnego z podanych poniżej
  opisów, poszukaj pomocy na stronie twórcy przeglądarki lub w jej pliku pomocy):

  •  Google Chrome
   Przeglądarka ta oprócz możliwości wyczyszczenia plików cookie pozwala przejrzeć szczegółowy opis funkcji
   prywatności przeglądarki.
   Aby wyczyścić pliki cookies i inne dane przeglądania, kliknij na przycisk z trzema poziomymi kreskami, który znajduje się po prawej stronie paska adresu – z pojawiającego się menu wybierz
   „Narzędzia” a następnie „Wyczyść dane przeglądania”. Szczegółowy opis funkcji prywatności przeglądarki znajduje się pod linkiem „Więcej informacji”.
  • Mozilla Firefox
   Ta przeglądarka udostępnia Ci możliwość określenia czy nie chcesz być śledzony poprzez
   pliki cookie w ogóle czy też chcesz usunąć określone pliki cookie konkretnych witryn
   internetowych.
   Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” a w nich zakładkę
   „Prywatność”.
  • Microsoft Internet Explorer
   Dzięki specjalnemu suwakowi możesz określić ogólny poziom swoje prywatności. Dodatkowo
   korzystając z przycisku „Witryny”, możesz decydować o ustawieniach dla konkretnych
   serwisów internetowych.
   Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” a w nich
   zakładkę „Prywatność”.
  • Opera
   Korzystając z przycisku „Opera” umieszczonego w lewym górnym rogu należy otworzyć
   menu oraz wybrać w nim „Ustawienia” a dalej opcję „Wyczyść historię przeglądania”.
   Dodatkowo znajduje się tam przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…”, który pozwala na bardziej
   zaawansowane zarządzanie opcjami dla poszczególnych stron internetowych.
  • Apple Safari
   Korzystając z menu „Safari” wybierz „Preferencje” a w nim zakładkę „Prywatność”. Zakładka
   ta zawiera rozbudowane opcje dotyczące plików cookie.
   Telefony komórkowe, tablety oraz inne urządzenia mobilne
   Każdy rodzaj urządzenia mobilnego, może obsługiwać taką funkcjonalność w inny sposób
   zależnie od rodzaju urządzenia i wykorzystywanej platformy. Dlatego należy zapoznać się z
   ustawieniami prywatności w pliku pomocy, dokumentacji lub instrukcji obsługi danego
   urządzenia lub systemu operacyjnego
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

 

§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

 

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.